Reguleringsplaner
Område- og detaljreguleringsplaner
Byggteknisk prosjektering
Konstruksjonssikkerhet
Bygge- og anleggsledelse
Prosjekt- og prosjekteringsledelse
Prosjektering kommunalteknikk
Vei-, vann- og avløpsanlegg
Oppfølging av byggrehabilitering
Tilstandskontroll