Prosjektutvikling

Prosjektutvikling, næringsbygg

Bistand overfor investorer i forbindelse med prosjektutvikling, gjennomføring av byggeprosessen fram til overlevering av næringsbygget. Videre forhandlinger / bistand med potensielle leietakere, inngåelse av kontrakter mv.

Grunnerverv/ekspropriasjon

Forhandlinger med grunneiere om grunnavståelse/ rettigheter, erstatninger/kontrakter/ avtaler etc. Saksbehandling, oppfølging og gjennomføring av ekspropriasjonssaker.

Refusjonsberegning

Refusjonsberegninger iht. plan- og bygningslovens bestemmelser, saksbehandling oppfølgning.

Div. prosjektutvikling

 • Lensmannssvingen, (boliger, butikk, parkeringsanlegg), Follo Boligbyggelag
 • Norges Byggskole, Lillestrøm
 • Fugleveien 29, Frogn (boligblokk)
 • Aktivitetssenter, Holter, Frogn kommune
 • Omsorgsboliger Sogstiveien 11 - 13, Frogn kommune
 • Omsorgsboliger Haukåsen, Frogn, DBBL
 • Behandlingssenter for personer m/spiseforstyrrelser Institutt Hougen / Dyrløkke Næringssenter AS
 • Frogn fjernmøtestudio, Telenor forskning
 • Drøbak Hotell, Drøbak Invest AS
 • Ullerud Næringsbygg, Drøbak Invest AS
 • Strategisk næringsplan Prosess, Frogn kommune
 • Næringsregister, Oslofjordens Vekstsenter AS
 • Videregående skole i Frogn, Frogn kommune.
 • Dyrløkkeåsen Flerbrukshus, Frogn kommune.
 • Flyktningeboliger i Follo, Frogn og Ski kommune
 • Prestebolig, Frogn kommune