Reguleringsplaner

Utarbeidelse og saksbehandling av detaljreguleringsplaner og områdeplaner iht. plan- og bygningslovens bestemmelser.
Reguleringsplan for Lystad massemottak - vedtatt 16.06.14
Reguleringsplan for Lystad massemottak - vedtatt 16.06.14
Reguleringsplan for Nesoddveien 221-225 - vedtatt 14.06.10
Reguleringsplan for Nesoddveien 221-225 - vedtatt 14.06.10
 • Ny Sogsti skole, Frogn kommune
 • Sogstivn. 11 - 13, Frogn kommune
 • Brånås Næringsområde, Skedsmo Eiendomsutvikling AS
 • Skanseveien, privat utbygger
 • Steinhustomta, Frogn kommune
 • Boligblokk i Ski, Follo Boligselskap AS
 • Vestbyvn. privat utbygger
 • Del av Torderud Gård, Frinal A/S
 • Solli, Follo Utbygging AS
 • Nesoddveien 221-225
 • Lystad massemottak, Øynebråten transport AS