Våre Tjenester

Follo Prosjekt a.s kan tilby konsulenttjenester i forbindelse med utbyggingsprosjekter innen bygg og anlegg. Vi kan bistå gjennom hele prosessen ved et utbyggingsprosjekt, fra planlegging, prosjektering og videre hele veien fram til overlevering og oppfølging av garantiarbeider.

Follo Prosjekt a.s har 25 års kompetanse i bygge-, anleggs- og prosjekt- og prosjekteringsledelse for private, bedrifter og kommuner. Vi har også mange års erfaring innen utarbeidelse av reguleringsplaner, prosjektering av bygg og anlegg, herunder prosjektering av konstruksjoner, vei-, vann- og avløpsanlegg samt utarbeidelse av utomhusplaner og tekniske planer.