Din Samarbeidspartner

Gjennom mangeårig kontakt med offentlige myndigheter har vi opparbeidet gode samarbeidsformer med både administrative organer og politikere. Gjennom dette arbeidet og medarbeideres tidligere kommunal- og entreprenørpraksis, har vi erfaring i å håndtere lovverk og god innsikt i hvordan den offentlige saksbehandling og beslutningsprosess fungerer. Mest relevant i denne forbindelse er plan- og bygningsloven med forskrifter samt bestemmelser vedr. ekspropriasjon og refusjon.

Selskapet utøver en allsidig konsulentvirksomhet. Vårt hovedarbeidsfelt er byggherrerelaterte tjenester i utbyggingsprosjekter samt ulike former for teknisk bistand i forbindelse med ombyggings - og vedlikeholdsprosjekter.

Hovedvekten av oppdragsgivere er kommuner, boligbyggelag, bedrifter, investorer og entreprenørfirmaer. Innenfor utbyggingsoppgaver har vi kompetanse som dekker hele prosessen fra planlegging, prosjektering og videre hele byggeprosessen fram til overlevering og oppfølging av garantiarbeider.

Med vårt firmas erfaringsbakgrunn og våre medarbeideres kunnskap og praksis, kan vi yte en skreddersydd service til private, bedrifter og kommuner.

Vi håper at denne kortfattede presentasjonen av vårt firma har vekket interesse, og at det kan føre til et fremtidig samarbeide.

 Sentral godkjenning for ansvarsrett

Follo Prosjekt a.s har sentral godkjenning for ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven. Firmaet er godkjent for 12 godkjenningsområder som ansvarlig prosjekterende, ansvarlig søker og som ansvarlig kontrollerende av utførelse.

Firmaet består av 8 personer

Stilling Navn
E-post
Mobil
Daglig leder Geir H. Wiger geir.wiger@folloprosjekt.no 952 25 202
Sivilingeniør Arne Holen arne.holen@folloprosjekt.no 950 55 330
Sivilingeniør Geir Lindbekk geir.lindbekk@folloprosjekt.no 479 09 414
Sivilingeniør
Manar Alkhayat
manar.alkhayat@folloprosjekt.no 473 31 036
Ingeniør Håkon Wolden
hakon.wolden@folloprosjekt.no 481 25 537
Prosjekt- og byggeleder Per-Kristian Høgmoen p-k.hogmoen@folloprosjekt.no 913 96 700
Sekretær og regnskapsansvarlig
Tove Mood Johannessen
firmapost@folloprosjekt.no 64 90 55 55