Konsulentbistand siden 1991

Våre ansatte

En allsidig samarbeidspartner i bygge- og anleggsprosjektet

Follo Prosjekt AS utøver en allsidig konsulentvirksomhet. Vårt hovedarbeidsfelt er byggherrerelaterte tjenester i utbyggingsprosjekter samt ulike former for teknisk bistand i ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter. 

Bred kompetanse

Innenfor utbyggingsoppgaver har vi kompetanse som dekker hele prosessen, fra planlegging og gjennomføring til overlevering og oppfølging av garantiarbeider.

Et trygt valg

Gjennom mange år har vi opparbeidet et godt samarbeid med offentlige myndigheter. Vi har lang erfaring med å håndtere lovverk og god innsikt i hvordan saksbehandlings- og beslutningsprosessene fungerer.

Skreddersydd service

Med vårt firmas erfaringsbakgrunn og våre medarbeideres kunnskap og praksis, kan vi yte en skreddersydd service til private, bedrifter og kommuner.

Våre oppdragsgivere

Hovedvekten av oppdragsgivere er kommuner, boligbyggelag, bedrifter, investorer og entreprenørfirmaer.

Sentralt godkjent for ansvarsrett

Follo Prosjekt AS har sentral godkjenning for ansvarsrett i henhold til plan- og bygningsloven. Firmaet er godkjent for 4 områder som ansvarlig prosjekterende og som ansvarlig søker.

Våre ansatte

Geir H. Wiger

Daglig leder

geir.wiger@folloprosjekt.no

952 25 202

Arne Holen

Sivilingeniør

arne.holen@folloprosjekt.no

950 55 330

Maj-Britt Wiger

Sekretær og regnskapsansvarlig

firmapost@folloprosjekt.no

64 90 55 55